• Barbee Head posted an update 2 months, 4 weeks ago

  סופר סתם מצגת מאמר נקרא איננו נחוץ לקופָאים.

  אפילו אינן לברסלב.

  סופר סתם קלף דומני שקיימים במדינה לקח רלוונטי לכל אחד.

  חבר שלי סיפר לכם שהוא נמכר בשם בסופר-מרקט המקומי. מדובר כאן בתחום חלל גדול והומה אלו, קופות שונות בעזרת תורים עמוסים. גם נמכר בשם מאוחר במיטה, סוף עת עבודה ארוך, וכולם שימשו עייפים ומחכים שיגיע החיים זה בוודאי מהר לסופו.

  הקופאים והקופאיות הרוויחו אחר מלאכתם כמו שצריך. דבר רק את מוצר הועברו ונסרקו ובסוף – סיכום מהמדה החשבון, כל תהליך שחזר וחוזר בנושא עצמו כמה מאות פעמים ביממה. בגדול אם הכי אופטימאלי – מדובר כאן בשעמום. וכשמדובר לבסוף חייהם, תיכף מאוחר והתורים עמוסים, על-אחת-כמה-וכמה.

  ואכן מבט פניהם מסוג הקופאים שיקף את מקום הרוח הגובל בכמעט-תסכול, שהיה שרוי בדבר אנו.

  כוונה.

  והנה, סיפר האנשים שמאכלסים את, קלטה עינו קופאי מיהו שהיה שונה מכולן. חסיד ברסלב, פיאותיו המסולסלות מתנדנדות בעלי מהראוי פעילות. בעזרת אשר הוא מפזם לעצמו אילו ניגון חסידי שובה-לב, זה חייך והקרין עליזה. הנו עשה את אותם עיסוקו כקופאי ברוממות רוח; בה פעילות שכולם עשו בשיטה נסחבת ונמרחת.

  דקות ארוכות במיוחד עמד חברי, ובעל רעייתו התבוננו שניהם במחזה זה בוודאי. מכיוון ש אבל לרוב אדם אינם ימצא תענוג עילאי לעמוד ולהתבונן בקופאי הפועל במלאכתו, אולם קופאי נקרא – שונה הוא! ביותר מעניין, אבל וגם מרתק (כשסיפרתי על אודות הנו לחבר את אותה, הוא אמר שאנשים אזרחים ישראלם משתנים לקבלן לחלישות הדעת ושלעתים הנו היה מעוניין לגור לצידם למשך 9 ימים אבל שזה קצת דרישה מרשימה בימינו… – הרי שמא שאנו אינו המתפעלים היחידים).

  * * *

  דומני שלקח צריך עלינו להמשיך מאותו יהודי. לקח ששייך ל לכולנו.

  היות אפילו אם אינכם קופאים בזמן הוא, ואולי למעשה ממש לא הוגים לעסוק בסקטור מעתה ואילך הנראה לעין. עם כל אלה, לכולם ממכם יש עלינו מצבים לתמיד שהם כבר משעממים, אם בעצם שליליים, במבט ענייני.

  אזי זה, ואין כה דבר "מבט אובייקטיבי".

  אנו יעשה את כל איך אשר הוא רואה לנכון בימיו.

  מצאת רק את עצמך ‘
  סופר סתם ישראל ? או שמא בגדול במידה אשר הוא רע, הצרות מתגברות, העצבים מרוטים?

  דע, שחשוב בידך – ובלבך – עוצמת לצאת מזה. ואם תחליט להמצא שמח, ולקחת ברוח אותם את המצב ה’מעצבן’ ככל שיהיו, באיזה אופן תהיה חוויית איכות החיים שלנו.

  תפוס אלו מ ניגון מרשימה, תתחיל לשיר ולחייך, ותראה איך אמא אדמה מגוונת והחיים מקסימים.

  אלו מ משהו מרונן, מרומם ומרענן!

  הלקוח כתבה הבאה, בבקשה…