• Kearney Alvarado posted an update 5 months, 1 week ago

    По
    са тръгнали да отидат там е свързано с споделяне на информация и това винаги е хубаво. Съвременните домоуправители често трябва да бъдат иконом и майор домо, съчетавайки традиционни умения като управление на винарската изба и сервиране на напитки, заедно с техническо ноу-хау за изготвяне на сложни финансови бюджети на домакинствата или експлоатация на системи за интелигентен дом.