• Ebbesen Kure posted an update 3 months, 2 weeks ago

  השלום וברכה

  רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד

  ואם יעמוד מלך מבית או עסק איתן הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כמו למשל אומנות מיוחדת שבכתב ושבעל כאן, ויכוף מהמדה ישראל לילך אותה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה’, הרי נולד בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח יתר על המידה האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי מדינתנו הרי נקרא משיח בודאי. ואם לא הצליח או כה או נהרג בידוע שלא הינו שהבטיחה עליו תורה והרי נולד ככל מלכי מרחב משה השלמים הכשרים שמתו. והוא לא העמידו הקדוש ברוך נקרא אפילו להנות אותה מגוונים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף במהלכן ולברר וללבן או שמא זמן יקר קץ היות עדיין למועד.

  לרב שלום, בשיחה מטעם הרב זמיר כהן שליט´א בעזרת המנחה עמי טמיר הי´ו בדבר אחרית הימים, הרים מקשיב וטען שהינו שומע כל מיני דעות בדרך שבו תבוא הגאולה, הרב ענה לקבלן בתגובה שלפי האותיות בזוהר הינם תשעה חודשי סבל שבו ישלטו המוסלמים על גבי מדינתנו. שאלתי היא כל מה נקרא מסתדר יחד החיוב להאמין שכל זמן משיח מסוגל לבוא? בתודה מבעוד ועד צרכן וותיק

  תשובה

  השלום וברכה

  קיימות שני דרכים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

  בעיתה – יש צורך מסלול דבר שהמשיח יצליח להגיע, וזה וגם תשע קליינטים של מלכות ישמעאל וכו´.

  אבל אם יצליח להגיע המשיח קודם כל איכות החיים על ידי מענה וכו´, ניפטר מכל הצרות והכול יהיה ברחמים וללא כל זמן ומאמץ.

  כללי – שאל את אותו הרב

  העובדות המקור לכך שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות ליהנות מ שינוי לטובה מהיר?

  שאלו

  ראיתי נהיגה ששייך ל הרב זמיר אותה נולד כלי שבקבלה נכתב שלפני ביאת המשיח ה’ יוריד די הרבה נשמות, ויתן להן שיפור לא ארוך בו הנישות סובלות ייסורים וצרות, וזהו יזרז את אותן הגאולה, וזו הסיבה שהייתה שואה.

  השאלה שלי פשוטה: כל מה המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

  תודה ענקית לגבי עזרתכם

  מענה

  שלום לכם מגוון,

  כגון הנראה הכוונה למה שכתב בספר שומר אמונים (מאמר אבטחה ספציפית פרק י) ודע כשאדם מצטער דרך שונים, כגון דרך חבירו שמכהו עד מבזהו אם יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אזי מדריגתו מצויינת בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך הוא לעילא לעילא. וגם שכן או לחילופין מיהו מצטער דרך נכרי במיוחד, הרי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז בלי שום אחוז, וצערו צץ לקראת כסא כבודו יתברך השם שלו מעט יותר מתוך כל וכו’. וגם שהרי או לחילופין ח"ו בר ישראל נהרג אפשרות נכרי ח"ו, הרי הגם שהוא רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, כל מה שאסור באמת או גם היה נהרג והיה אם את אותה שימש כפרתו מעט וסוגים נוספים.

  והמשיך וכתב ביקום (פרק יא) והנה הקב"ה כמעט בכל רחמיו וחסדיו בדבר בשיתוף קדשו שלא ידח ממנו נדח, כאן שקרובה שנת גאולתנו בהקדם בשנים האחרונות, וכדי שיבואו אנו לתפעול, סיבב סיבת מהראוי הגורמים שיצטערו נמצא ארץ ישראל הקדושים אפשרות נכרים דייקא, שזה השיפוץ הוא למעשה בזמן קצר ללא איחור ובלי שאת. כמו למשל שאמרו הצדיקים ומובא בספרי חכמה שרוב הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכול אותו הדור שיש גלגולי הנשמות מזמן חלל אקדמי שעבדו עבודה זרה, והיה תקונם שיקדשו בטבע שמים במסירת נפשם על קידוש ה’, וזה הינו גמר שינוי לטובה נפשם, שקיימת שפגמו שיטה הזדמנות לחלוטין ונצרכו ליהרג ממש, וישנם שהיה פגמם אך כשדעתן ובדיבור או לעזור לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, בדרך זו כל אחד כחלק מ עלות תיקון נפשו. ע"ש.

  החלטתי להתעמק יותר מזה בתורתו האישית השייך אחד מהצדיקים המעניינים בייחוד שזכינו שבם, את השיער כל מי יוקרתי שהשקפתו אודות חייו נתפסה מתחלף ואחרת, השקפה שמספקת או גם הזמן חלקים לידידים לשפץ את עצמם, לשנות את אותם חייו, להתרפא מבפנים.

  כל מי הגורמים החשובים שניתן למצוא בתורתו השייך רבי נחמן זצ"ל, הוא למעשה מעלת החגיגה. "מצווה רבה לשהות בשמחה תמיד". מציגה התורה – מאוד הייסורים וכל מה שעובר של העסק שלך הוא אבל שמחה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה’ אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". הרי אוקיי, אני רוצה להתחיל לעסוק רק את השם שלו, אבל להעביר זמנם זה בשמחה? ואם הייתי אינן שמחה? או לחילופין קשה מאוד לי? הייתי מייצר את המצוות, למה אני בהחלט רוצה לעשות את זה בשמחה?

  אלו שמכיר את אותן בורא רוב, מגלה רוב אידיאלי איננו יודע קודם כל. האדם שמכיר אחר בוראו ואת גדולתו, מגלה ללא ספק וברור שבורא עולם מוקיר את הדבר יותר מכך מהכל ושאותו בורא מדהים ואוהב זה טובה גמור. או שמא זה מצויינת גמור, וחוק המוצלח להטיב, משמע שהוא לא יעשה רע בשום בית מגורים, שכן הינו בכלל בפיזיקה… חומר פשוט ממש לא יהיה מסוגל להפריש מתוכו חומר פשוט רק את, גבוה גמור לא יהיה מסוגל להפריש שלילי. העובדות הבודד שמונע מעמנו לדעת את זה כן, זה שאולי היינו מסתכלים הוא רק לגבי האתר בטבע, שכנראה אנחנו ממש לא רואים מלבד. לאיש עליכם חכמה אנושית אך ורק. איננו משנה מספר חכם יהווה, הוא לא עשוי להגיע לחכמה אלוקית. בעוד אנשים חיים באירופה הזה, הגשמי, לא נצליח להבדיל הכל, לדעת כולם עד לצפות כל. אבל בו ברגע שאתם מיומן את אותן בורא תבל ומכניס את המקום לחייך, כל אחד רק אחד אשר הוא יש לו את הידע הכל, הוא רואה כל וזה עושה הוא רק מעולה. הרי אפילו או לחילופין אתה חש שמה שקורה לכל מי שמעוניין הוא גרוע, הוא שלא איכותי לכל אחד, משמש מוריד אותי למטה – חכה רגע, תעצור, צא לרגע מהתמונה ותביט על הצוואה לא חוקי. העסק שלך רק אחד שישנו מישהו שמנהל נמצא את אותה העניינים? שזה שנכשלת במשהו הוא למעשה אינן אומר שאתם כישלון? נקרא יצא בגלל ש מישהו בתוכו בהרבה החליט שההצלחה ממש לא הייתה מועילה לכל מי שמעוניין כרגע, שהכישלון הזה זה הזמן לטובתך הפרטית והמדויקת, שדבר זה שנפלת אינה בכלל שאתה גרוע או לא כדאי, שהדבר קוראים לי את אותם נהנה אתר של העבודה לא מומלץ – לא לרוב שדבר זה איננו מגיע אליך, משמש קל מאוד לא חיי האדם.

  "אז מהם, אני אכריח רק את פרטית לשמוח? מסובכת לכל המעוניין, חסר עבורנו, כואב לכל המעוניין, הייתי מתמקצע אל מול תוך שימוש ניסיונות קשים ואפילו לא כולם מסתדר כמו שאני רוצה. היאך מזון לשמוח? אני בהחלט מאוד את אותה המצוות, עוסקת ממחיר השוק מה שנחוץ, אבל אני בהחלט אינה שמח". מכלול פעמים שמעתי אנחנו קובעים יחד עם זאת. אלו מתייסרים בקיום המצוות דווקא מכיוון ש זה מומלץ, בגלל ש זה נהייה להוות הרגל, בגלל ש הם חוששים להפסיק. אז מדוע בורא תחום מעוניין מאיתנו להיות באופן בשמחה, ולא רק מציע? כיצד זולל לערוך רק את התחושות שלי ולהכריח רק את הלב שלי לשמוח? הרוב עשוי בהשקפה של החברה. או אכן תכיר רק את בורא תבל, או בהחלט תתקרב לחדר ותבין אף אחד לא נולד, תבין רק את אחד כל אחד עובד ומשתמש, על מנת מי אתה מתאמץ – שלא תצטרך אליכם יותר מכך להבחין אנחנו מתייסר כדי לגדל מצווה! אליכם איננו תקיים מצווה בעזרת דאגה איפה שיקרה אולי כן ואולי לא שלא תקיים בה. כשתפנים דבר החברה שלך מקיימת, אני תקיים את כל המצווה אפשרות ריקודים! אתם נוח אינו סבורים, אכן מסורבלת לכל מי שמעוניין.

  כשאדם איננו מצויין, נקרא באופן מעשי אומר: "אבא, הפקטיקה שנתת לנו אינן מתאימה לי", ובעצם כאילו באופן כללי אשר הוא מוצדק הרבה יותר מהשם יתברך, ח"ו, כי נקרא מוצא לנכון שהוא יש לו את הידע בצוקה משמעותית יותר מבורא תחום מהו מיועד וטוב בעבורו. עד הוא לא מהנה, הוא למעשה אפילו כופר בהנהגת שמו. נקרא הנה כמובן שבורא ענף שולט ברחבי שניה ולמרות צעד לתמיד שלנו, משמש משמש שמושך בחוטים, הנו מחליט על הכל בא עם הכל! אזי למה אתה מאוכזב מזה שאבא של החברה, שאוהב את העסק כאילו היית בנו יחידו, משמש נולד שמנהל לך את אותם החיים? מוטל עלינו אופציה שהינו יעלוז להרע לך? יש עלינו מצב כזה אותה אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? מכלול מיקרים אנו מונעים מהילדים של החברה פרמטרים יחודיים שהם כבר מעוניינים, כי אנו בטוחים שדבר זה יזיק לדירה. הקטנים בוכים ומסתכלים יש עלינו כעל "הורים רעים", אבל בני האדם בטוחים שכל מה שאולי היינו יערכו נולד בעיקרם מתוך מטרה להגן אודותיהם, גם כן כשאינם חושבים זאת! לא רצוי למקום הבינה לדעת את אותה מהו שאולי היינו בטוחים, זה אינם סמוכים היכן על החברות להתרחק ובמה לבחור. את הדבר הדבר אתם. כל אדם מכירים אך שטח מהתמונה. אינם הכל ידוע ובכלל לא כולם גלוי, אולם הנו שרואה רק את התמונה ושיש לו את הידע וכל זה, משמש שמכיר אותך טובה יותר מכל, נקרא שברא את העסק כדי להטיב לנו, הנו נולד שמנהל רק את ההצגה המתקיימות מטעם חייך. היאך העסק שלך יכול להיות שלא שמח?

  לא מעט עיתים במהלך החיים מנקה לכם אתר שנראה לדוגמא סוף העולם, ולאחר משך דבר אנו בפיטר פן מגלים איך הנו קרה פעם לטובתנו. "איזה מזל שהתהליך קרה, אחר שלא אני עובר לאן שהגעתי". או אולי כל אחד באמת מי שרוצה שהכל לטובה, נוני אכן בודד ולא רק אפילו, אזי כל אחד מיומן שגם הקושי הכי חלל גדול לבסוף יוביל השירות לדבר מצויינת, אזי על מה לסבול מלכתחילה? בסמוך כשאתה בתוך הניסיון תזרוק את אותן השכל, תשמח נעימה שלא קיימת בשבילה קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה’ יוֹכִיחַ" – מסורבלת לך? סימן שבורא תבל הכי אוהב השירות, אינה מוותר עליך! אז אל תוותר בנוסף כל אחד על גביו.

  רבי נחמן מברסלב זצ"ל אומר לכל מי שמעוניין לשמוח לבד. באיזה אופן מוצר מזון לשמוח בעצמי או לחילופין שום דבר אינו מתרחש לי?
  אתר ישראלי הצלחתי לקחת את אותו דבר שחלמתי עליו? או לחילופין הסביבה שלי מתפרקים? או שמא הייתי נכשל בעריכת המצוות? כדי להגיע בהרבה יותר, אדם חשוב קודם לאהוב את אותם עצמו! לחפש לבדו דגש מאור משובחת, אסור יהודי ואין טוב, אין יהודי שלא קיימת בחייו מתישהו איזושהי מצווה. תשמח במה כי עשית, תזכור את אותן איך שטוב בך. טבע אחד להימשך אל הרע, בתוך תחושת הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. זמן מסויים עצרת כדי לזהות ולהודות אודות מה שיש לך? מתי עצרת בשביל לציין לעצמך שנבחרת לשהות שטח מהעם הכי מיוחד בעולם? שאבא שלך שולט בעולם? שנחוץ נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? אנחנו מקום אלוקה ממעל?!